QJF Press

Ministerstwo Edukacji, Australia

W dniu 4 maja 2009, o godzinie 12.15, odbyła się prezentacja dotycząca wpływu najnowszych badań nad rozwiązywaniem zadań przez system rozpoznawania kształtów (SUS) na rozwój nowej formy unowocześniania szkolnego programu dydaktycznego. Badania prowadzone są w Instytucie Badań nad Rozumieniem im. św. Jadwigi Królowej (QJRIU). Prezentacja odbyła się w gmachu Ministerstwa Edukacji, przy 41 St. Andrew’s Place. Prezenter mgr Magdalena Les, pracownik Ministerstwa i współtwórca SUS-a omówiła system rozpoznawania kształtów (SUS) jako „maszyny charakteryzującej się myśleniem„ i przedstawiła możliwości zastosowania SUS-a do generowania testów edukacyjnych oraz indywidualnych pytań testowych o podobnym stopniu trudności. Równoległym wątkiem był wpływ powszechnej robotyzacji i wprowadzania „myślących maszyn” na zmianę programu nauczania na szczeblu podstawowym, gimnazjalnym i licealnym. Na prezentacji obecni byli eksperci rządowi odpowiedzialni za układanie, rozwijanie i doskonalenie testów edukacyjnych oraz za wprowadzanie ujednoliconego australijskiego programu nauczania. Na prezentacji był również obecny dyrektor QJRIU, pionier w dziedzinie badań nad budową myślących maszyn i jeden z głównych twórców SUS-a, dr Zbigniew Les.

Jest to historyczne wydarzenie gdyż było to pierwsze tego typu wystąpienie członków mniejszości polskiej w Australii. Dzięki św. Jadwidze Królowej i Jej instytutowi możemy wnosić aktywny wkład we współtworzenie nowoczesnego światowego systemu edukacyjnego. Obecność św. Jadwigi Królowej w tym twórczym dziele stanowi gwarancję tego iż tworzony system będzie systemem uwzględniającym nasz ludzki wymiar procesu edukacyjnego miast grzęznąć w koleinach ciemnoty oświecenia. Warto aby kolejni Ministrowie Ministerstwa Edukacji w Warszawie, posłusznie wykonujący polecenia Brukseli adoptując bez zastrzeżeń dzisiejsze wypociny Paryża, mieli na uwadze nasz wkład (mniejszości polskiej w Australii) w walce o wprowadzenie Jadwigowej koncepcji szkoły w nowoczesny program edukacyjny XXI wieku.

              

   Zawsze przy św. Jadwidze Królowej                Znamienity gość w Ministerstwie Edukacji

 

Home

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

Address:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142, Australia