Description: Description: Description: image001             Description: Description: Description: image002 

 

QJF

 

 

Description: Description: C:\00000000000000000000000_NOWE_WWW\www_Backup_01.2018\glownwImage\JADWWAW.JPG

Św. Jadwiga Królowa

 

 

"Królowa i Święta" A. Kodzis-Sofińska

 

"Rzeczpospolita była i będzie po wsze czasy"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piszą o nas

 

Utwór muzyczny "Pieśń o św. Jadwidze Królowej”, skomponowany przez prof. Lesia, to wybitne dzieło, które doczekało się opracowania naukowego przez dr Agnieszkę Kodzis-Sofinską z Uniwersytetu Wrocławskiego. Opracowanie to zostało zaprezentowane na międzynarodowej konferencji. W tym opracowaniu naukowym, autorka przedstawia analizę tak treści jak również swego rodzaju analizę psychologiczną wyczuwalną z treści utworu (cytat):

 “… it is not difficult to notice that the song is referring to problems of Polonia being deprived of the possibility of living in the Fatherland. The first verse of the song gives strong evidence that indicates that the living far away from the country of birth is the very traumatic experience. Author is referring to Jadwiga Andegawenska (Anjou) who came to the Cracow from far away and by this he is finding the relation with the situation of the young Queen from the far away Country and the situation of people forced to live in far away from Poland. In this context it is not a surprise that the portrait of Queen Jadwiga is quite different from portraits of the Queen that could be found in the other authors’ songs. And although she is steel in this song the beautiful woman with the characteristic gentle smile, the most significant are her deep fight, prayers and closeness to the Christ cross and her peaceful politics. ….”

 

Kodzis-Sofińska, Agnieszka: Królowa i Święta. Postać Jadwigi Andegaweńskiej w pieśniach i hymnach. W: Szyndler, Anna (red.): W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką, Tom II  Częstochowa 2010, s. 367-375.

   

VCAA NEWSLETTER

 May 2008

TO THINK OR NOT TO THINK

   I would like to share with you my joy in the publication of my new book Shape  Understanding System, written with my husband Dr Zbigniew Les. It is not the first book  we have written together. However, writing this scientific book was very different from  writing our other books, which has been the result of so many more years of research.

   We started our research many years ago in Poland. However, in Australia we were not  given funding to continue our research, so we had to do it with private resources and in  our spare time. Most difficult, and very time consuming, was the implementation of the  system itself (shape understanding system) especially with limited resources.

   We began writing two years ago after being contracted by Springer Publishers  (Germany). It was not easy to select appropriate material to fit into the framework of the  proposed topic. This book includes new results which will lead the way in the area of  research connected with building thinking machines. As I mentioned before, because  this was a new area of research we couldn't rely much on previous findings. In our book  we have introduced many new concepts, definitions as well as develop a new form of  scientific notation. It was very exhausting and stressful work.

........

Read more

 

 

SSAI Newsletter

May 2005

 Eddy Torr

Shape understanding System: the application of statistical methods in designing a system with visual thinking capabilities 

  

   The November meeting was addressed by Magdalena Les and Dr Zbigniew Les from  the Queen Jadwiga Research Institute of Understanding. Since 1996 they have  been publishing conference reports and papers on a novel concept, their shape  understanding system (SUS), in journals such as Computers and Graphics, the  International Journal of Shape Modelling and the International Journal of Pattern  Recognition and Artificial Intelligence.

   If robots, for example, are to interact consistently with their environment, they will need  a robust method of recognizing and processing shapes. The authors claim, however, that  image processing methods applied in visual systems often yield unsatisfactory results,  mainly because a specific image processing method is applied to a broad range of  shapes. SUS is an attempt to provide a better system. It recognizes that shape  understanding is inherently complex, and this observation serves as a starting point for the  new system.

   A novel feature of SUS is its reliance on selected classes of shapes, for example the  convex class, the concave class, the thin class, the convex polygon class,

 ...…

 Pattern recognition within their system uses Hidden Markov Models or Bayesian  networks. The speakers illustrated their method of visual inference on several statistical  problems, including curve identification, regression, cluster analysis and discriminant  analysis.

Read more

 

    

Ministry of Education

VCAA Bulletin

October 2008

CEO’s COLUMN

John Firth

Chief Executive Officer

Further international events

Magdalena Les, Senior Statistician, Data Analysis, Management and Reporting Unit (DAMRU) has been working across domains, applying advanced statistical modelling and psychometric analyses of data related to some of our strategic priorities.

In July, Magdalena gave a presentation on multilevel modelling in the context of `value added' by schools at the international statistical conference (ASC.08) in Melbourne. This is part of our work on developing more sophisticated tools which can contribute to school improvement. She also co-authored a paper on the differential performance of girls and boys on an English test that was presented in August at the Pacific Rim Objective Measurement Symposium (PROMS). Tokyo, Japan.

 

 

RZECZPOSPOLITA BYŁA I BĘDZIE PO

WSZE CZASY

 

 21 czerwca 2012 Informacje, Polska, Radio Maryja

 Wbrew wszelkim zakusom ?naszych przyjaciół”, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej  nie uda się nikomu ponownie wymazać z mapy świata. Dziś jesteśmy świadkami  tego, jak polski rząd na czele z minister szkolnictwa stara się wszelkimi  sposobami ograniczyć polskiej młodzieży nauczanie historii, by konsekwentnie  ostatecznie zlikwidować je całkowicie. Założeniem ?naszych przyjaciół” i obecnego  rządu jest, by polska młodzież nie czuła się zobowiązana do kontynuowania tak  wspaniałej, a zarazem tak tragicznej historii naszego narodu, a poczuła się  Europejczykami, i którą to kompletnie nie powinno obchodzić, skąd są i kim  powinni być.

 Dlatego właśnie dziś, nakazem chwili jest przypominanie naszej młodzieży  wszędzie, gdzie można i jak można, pięknych kart naszej historii, a szczególnie  przypominanie wspaniałych postaci naszej polskiej Rodziny.
 Jedną z takich akcji podjął polski patriota mieszkający w dalekiej Australii prof.  Zbigniew Leś założyciel i dyrektor The Queen Jadwiga Foundation, której  zadaniem jest wieczna pamięć o tej, jakże wspaniałej polskiej Królowej św.  Jadwidze. To z jego inicjatywy co roku {a szczególności co 5 lat} w dniu 8  czerwca w Katedrze Wawelskiej w Krakowie jest organizowana piękna  uroczystość z okazji kolejnego jubileuszu kanonizacji Królowej Polski.  Uroczystość ta jest poprzedzona zjazdem szkół, które noszą imię św. Jadwigi.  Pierwsza taka uroczystość odbyła się 5 lat temu z okazji 10 rocznicy kanonizacji  polskiej królowej. Druga, mimo wielu trudności stwarzanych przez obecne władze,  odbyła się pomiędzy 30 maja a 8 czerwca 2012 r. z okazji 15-lecia kanonizacji.
 Nie trzeba chyba przytaczać życiorysu tej wspaniałej postaci, jakże ważnej dla  historii Polski, która: swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie  prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale  zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu” (z  książki “Święta Jadwiga Królowa” Marka Balona, str. 48)
 I tak, pomimo tych wyżej wspomnianych różnych trudności, udało się, i w dn. 30  maja do pięknego Krakowa zawitały, w piękne stroje z pradawnych czasów które  dumnie wraz ze swoimi opiekunami wkroczyły do Katedry Wawelskiej na  uroczystą mszę św. koncelebrowaną przez kilku księży z głównym celebrantem  ks. biskupem Janem Szkodoniem. Przekazał on słowo od Metropolity  Krakowskiego ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, a następnie wygłosił homilię, w  której przypomniał życie i dzieła św. Jadwigi Królowej. Udzielił wskazówek  przybyłym dzieciom i młodzieży, skierował również do wychowawców i rodziców  kilka słów o wychowaniu opartym na wartościach chrześcijańskich i  odpowiedzialności związanej z wychowaniem młodego pokolenia.
 Następnie, po zakończeniu Mszy św., uczestnicy uroczystości procesyjnie  przeszli pod Czarny Krucyfiks przy ołtarzu z relikwiami naszej Patronki i wspólnie  odmówili modlitwę do św. Jadwigi Królowej. Po modlitwie ks. prałat wręczył  uczniom statuetki Perełki 2012. Konkurs perełki organizowany jest co roku z  inicjatywy państwa mgr Magdaleny Leś i prof. Zbigniewa Lesia, dyrektora  QJF.

 Ksiądz prałat wręczył również Skarb Wiary krzyżyk ze szmaragdem (inicjatywa  QJF) Królowej Roku Agnieszce Przybyszewskiej z KLH w Otwocku.
 Byłem zarówno na uroczystości 30 maja, jak i 8 czerwca, i jestem pewny, że ta  młodzież i ich wychowawcy nigdy nie pozwolą na to, by ponownie można było  kiedykolwiek wymazać Rzeczypospolitą z mapy świata. I Polska będzie po wsze  czasy Polską.
 Specjalne podziękowanie należy się panu profesorowi Zbigniewowi  Lesiowi, który, mimo że mieszka w Australii, to jednak serce ma tu, na  polskiej ziemi.

 Na koniec przytoczę modlitwę do św. Jadwigi z książki “Święta Jadwiga Królowa  autorstwa Marka Balona:

 Święta Jadwigo
 Święta Jadwigo!
 Królowo trzech połączonych narodów:
 Polskiego, ruskiego i litewskiego.
 Świątobliwa i bogobojna Pani,
 Która słyniesz różnymi cudami,
 Któraś była opiekunką i orędowniczką wszystkich sierot,
 Ubogich i nieszczęśliwych,
 Któraś tak kochała kraj swój,
 Żeś dla szczęścia tego kraju
 I dla rozszerzenia wiary prawdziwego i jedynego Boga
 Wszystko poświęciła;
 Do Ciebie udaje się z prośbami mymi,
 Racz je wysłuchać i wstawić się za nimi
 Do Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Boga Ojca.
 Przede wszystkim upraszam Cię, Święta Jadwigo!
 Byś Ojczyźnie mojej kochanej dała szczęście,
 Jakiego pod Twoim używała panowaniem.
 Dla siebie zaś proszę o dodanie mi siły
 I mocy, bym zawsze wypełniał przykazania Boże.
 Bo cóż mi pomoże choćbym i świat cały pozyskał,
 Jeślibym w zbawieniu duszy mojej choć najmniejszy
 Uszczerbek miał ponieść.
 Raczej niech wszystko stracę,
 A niech się za przyczyną Twoją, św. Jadwigo Królowa
 Polska, z Najświętszym i Najłaskawszym Jezusem Chrystusem
 Zobaczę w widzeniu owym błogosławionym na wieki.
 Amen.
 Lwów 1867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated: 20 July 2019

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

 

 

 WRITE ABOUT US

 

Links to the articles 

(in English)

 

 

 

 

 

 

VCAA Newsletter

 

 

SSAI Newsletter

 

 

VCAA Bulletin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008_Book