Projekt 1

Naukowy Pejzaż: Artystyczna Wizualizacja Oparta na Poszerzonym Polu Wizualnym Naukowych Odkryć

 

Jednym z celów projektu jest opracowanie nowej artystycznej formy naukowego wizualnego obiektu. Źródłem estetycznych inspiracji może być nie tylko świat wymiaru naszej codziennej egzystencji ale również, z powodu poszerzenia skali naszej percepcji, mikro-makro świat. Podczas gdy większość obiektów świata zewnętrznego jest zakryta przed nami z powodu tego iż nie możemy bezpośrednio widzieć podczerwieni, ultrafioletowych promieni, fal radiowych czy rentgenowskich promieni, większość z nich jest niemożliwa do poznania ponieważ jest zbyt mała, zbyt odległa lub zbyt duża by była możliwa do zobaczenia nie uzbrojonym okiem. Ten niewidoczny wszechświat jest wypełniony wielorakimi obiektami wszelkiej skali i większość z nich posiada swe charakterystyczne piękno. Po to aby znaleźć opis świata w kategoriach artystycznych własności ‘surowy’ materiał percepcyjny musi być transformowany do wybranej estetycznej formy w procesie artystycznego aktu twórczego. Wizualny świat naukowych wytworów stymuluje wyobraźnię obrazami, które mogą być urzekające w piękno kompozycji i różnorodności. Tworzenie kompozycji obrazu z najmniejszych elementów na powierzchni ziemi i z olbrzymich odległych galaktyk w jedną całość stwarza możliwość lepszego zrozumienia skali wszechświata. Kompozycyjny korpus tworzony z matematycznych obiektów (krzywe, fraktale) tworzy intrygujący związek między teoretycznymi i experymentalnymi wynikami badań. Tego typu obraz próbuje rozjaśniać ścieżkę poznania, poprzez ukazanie złożoności naturalnych zjawisk i pozwala na wyjawienie piękna ukrytego dla oka. Potęga mikroskopu i teleskopu wyjawia wiele ukrytych obiektów naszego wszechświata. Jednakże z drugiej strony matematyczne obiekty (geometryczne figury, krzywe, fraktale jako obrazy zachowania dynamicznych systemów) są wizualnie atrakcyjne i często sa opisywane w kategoriach artystycznych własności.

W tym projekcie metody przetwarzania obrazów są użyte w celu otrzymania zadanego wizualnego efektu. Wizualne cechy obrazu mogą być zmienione przez zastosowanie metod przetwarzania obrazów. Zawartość znaczeniowa niektórych obrazów jest określana w odniesieniu do przedmiotów świata rzeczywistego. W przeszłości artyści używali specjalnych metod do wywoływania iluzji naturalnego otoczenia. Pejzaż jest jednym z tych tematów gdzie różne środki wywoływania iluzji trójwymiarowych przedmiotów świata rzeczywistego są stosowane. Chociaż większość tego typu obrazów jest tworzona przy pomocy konwencjonalnych przedstawień wszystkie tego typu obrazy są opisywane w odniesieniu do wybranych fragmentów rzeczywistego świata.

Project  Scientific Landscape jest kontynuacją poszukiwań (prof. Z. Les), które zostały zapoczątkowane na początku lat 80-tych. Wybrane prace były prezentowane na wystawie w Krakowie (1984, 1986) i w Melbourne w roku 2003.

 

Przykłady artystycznych prac

 

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation