Projekt 2

Nowa Metoda Estetycznej Oceny Obrazu

W czasach gdy przeróżne nihilistyczne tendencje w negowaniu wartości estetycznych zaczynają dominować wszelkie dyskusje o wartość tego czy innego wizualnego tworu pytanie o podstawę estetycznej oceny nie może być ignorowane. Jednym z celów tego projektu jest opracowanie nowej metody estetycznej oceny. Każdy obiekt który pretenduje do tego aby funkcjonować na prawach dzieła sztuki musi być poddany estetycznej ocenie. Kiedy w przeszłości ludzie wysokiej kultury o szerokim wykształceniu i ogromnej wiedzy decydowali o statusie danego obiektu dzisiaj miejsce to zajęła ‘para-artystycznie zorientowana’ zwykle niewykształcona grupa ‘artystycznej biurokracji”. W większości bezkrytycznie oceniane są jako dzieło sztuki każde najbardziej odrażające i prostackie wytwory różnej maści ‘para awangardy’. Większość dzisiejszych ‘para-galerii’ przypomina skamieniałości epoki śmietnika stając się swoistym zapisem nihilistycznego trendu i ogromnej manipulacji pojęciem artystycznego wytworu.

W tradycyjnej estetyce interpretacja dzieła sztuki była określana w dwóch podstawowych kategoriach formy i treści. W przypadku obrazu forma odnosi się do sposobu kompozycji obrazu. Kompozycja obrazu traktuje obraz jako spójną całość w stosunku do jego części i ich wzajemnych relacji.

 

Lista publikacji:

1. Les, Z. (1996) An Aesthetic Evaluation Method Based on Image Understanding Approach. VISUAL 96 Conference Proceedings, Melbourne.

 

Książki przygotowywane do druku (książki te ukażą się również w języku polskim):

  1. Z. Les “QJF Art&Science Gallery –aesthetical, epistemological and axiological issues”
  2. Z. Les “Image understanding and aesthetic evaluation”

(Elektroniczna wersja może być zamówiona przez wysłanie e-mail na adres:

office@qjfpl.org

 

W dalszej części prezentowane są wybrane fragmenty książki (jak na razie wersja angielska). Zapraszamy do obejrzenia, gdyż strony są bogato ilustrowane i nawet dla osób nie znających j. angielskiego fragmenty te powinny być bardzo inspirujące.

Copyright the Queen Jadwiga Foundation