Projekt 3

Artystyczna ilustracja w oparciu o iluminowane manuskrypty: album “Queen Jadwiga

Jednym z głównych celów tego projektu jest spowodowanie wzrostu zainteresowania historyczną i artystyczną literaturą minionych epok. Historyczne książki powinny nie tylko zawierać informację o historycznych wydarzeniach lecz również w pewien szczególny sposób odwoływać się do przeszłości. Rękopisy z ilustracjami i różnorodnością dekoracyjnych elementów utrzymywanych w świetlistych kolorach były jednym z artystycznych wytworów w średniowieczu. Te ręcznie ilustrowane książki nosiły nazwy iluminowanych manuskryptów. Celem tego projektu jest opracowanie nowej metody ilustrowania książek nawiązującej do sposobu ilustracji iluminowanych manuskryptów.

Pierwsza książką przygotowywaną według nowej metody jest album “Queen Jadwiga”. Książka ta była przygotowywana przy współpracy mediewistów z Europy i pierwsze wydanie tej książki ukazało się z okazji święta naszej Patronki św. Jadwigi Królowej (8 czerwca 2005). Książkę tę można nabyć w naszej księgarni QJF Kiosk.

 

Przykład strony w proponowanej szacie graficznej

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation