Description: image001               Description: image002 

QJF-M&MRC

Description: Description: C:\00000000000000000000000_NOWE_WWW\loogo_NEW_DESIGN\MUSIC_STUDIO_QJF_PRESS\opera_128.jpg

 

 

QJF-Multimedia and Music Research Centre

 

 

Description: Description: Opera2ML

 

 

Jadwigowe Kolędowanie

Description: Description: C:\Users\MZLES\Documents\mus-Stud_LOGO_2.png

 

 

Multimedialne i Muzyczne Centrum Badawcze QJF (M&MRC) 

 

 QJF-Multimedialne i Muzyczne Centrum Badawcze QJF (QJF-Multimedia and Music Research Centre (QJF M&MRC)) zostało założone w celu zapewnienia odpowiednich warunków do tworzenia komputerowych efektów dźwiękowych, kompilacji  różnych rodzajów dźwięku i nagrywania muzyki, która jest komponowana jako rezultat  prowadzonych  w QJF M&MRC badań nad przetwarzaniem dźwięku i regułami kompozycji muzycznej.

 

Jednym z pierwszych utworów skomponowanych w centrum badawczym jest "pieśń trubadura" (słowa, muzyka i opracowanie dźwięku prof. Z. Leś). Pieśń tam ma być włączona do tworzonej w QJF M&MRC opery "Queen Jadwiga".  Ta pieśń została napisana w roku 2002, a więc pierwszym bardzo trudnym okresie  rozwijania działalności QJF. Pieśń miała była nagrana na płycie, która miała ukazać się z okazji 10-tej rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej.

Utwór muzyczny "Pieśń o św. Jadwidze Królowej”, skomponowany przez prof. Lesia, to wybitne dzieło, które doczekało się opracowania naukowego przez dr Agnieszkę Kodzis-Sofinską z Uniwersytetu Wrocławskiego. Opracowanie to zostało zaprezentowane na międzynarodowej konferencji. W tym opracowaniu naukowym, autorka przedstawia analizę tak treści jak również swego rodzaju analizę psychologiczną wyczuwalną z treści utworu (cytat):

 “… it is not difficult to notice that the song is referring to problems of Polonia being deprived of the possibility of living in the Fatherland. The first verse of the song gives strong evidence that indicates that the living far away from the country of birth is the very traumatic experience. Author is referring to Jadwiga Andegawenska (Anjou) who came to the Cracow from far away and by this he is finding the relation with the situation of the young Queen from the far away Country and the situation of people forced to live in far away from Poland. In this context it is not a surprise that the portrait of Queen Jadwiga is quite different from portraits of the Queen that could be found in the other authors’ songs. And although she is steel in this song the beautiful woman with the characteristic gentle smile, the most significant are her deep fight, prayers and closeness to the Christ cross and her peaceful politics. ….”

 

Kodzis-Sofińska, Agnieszka: Królowa i Święta. Postać Jadwigi Andegaweńskiej w pieśniach i hymnach. W: Szyndler, Anna (red.): W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką, Tom II  Częstochowa 2010, s. 367-375.

 

Prof. Z. Leś jest nie tylko autorem tekstu pieśni, ale także kompozytorem i wykonawcą. W okresie, w którym ta pieśń została nagrana, studio muzyczne mieściło się w wydzielonej części małego pomieszczenia do mieszkania, spełniającego kilka funkcji jednocześnie: mieszkalnej, biurowej, gdzie prof. Leś prowadził pracę naukową oraz prace związane z działalnością QJF, a także jako studia nagraniowego i pracowni artystycznej.  Należy dodać, że na jakość nagrania pieśni wpłynęło permanentne terroryzowamie przez nasyłanych "robotników", którzy bezlitośnie znęcali się nad wykonującym pracę dyrektorem prof. Z. Lesiem. Maleńka próbka z tego potwornego terroru, nie tylko psychicznego, ukazana została na zarejestrowanym nagraniu podczas jednej z niekończących się sesji nieludzkiego znęcania się nad słowiańskim twórcą, katolikiem, Polakiem, a przy tym obywatelem australijskim, i zostanie włączona jako integralna część opery "Queen Jadwiga" (Fragment_opery_4 ).

 

Należy podkreślić, że ta pieśń to nie pierwsze dzieło skomponowane przez profesora Lesia. W przeszłości był on założycielem i kierownikiem muzycznym zespołu muzycznego 'Algol' oraz kompozytorem utworów wykonywanych przez ten zespół muzyczny. Zadaniem zespołu było propagowanie muzyki opartej na wybitnych utworach poetyckich (najlepszych dziełach polskiej poezji) oraz elektronicznych efektach dźwiękowych generowanych przez elektroniczne urządzenia własnej konstrukcji. Prof. Leś skomponował muzykę do wielu poematów i pieśni religijnych m.in. do poematu L. Staffa “Ostatni z mego pokolenia” czy do pieśni religijnej “Talita Cum”. W Krakowie, podczas studiów na AGH, grupa muzyczna została reaktywowana a główne występy odbywały się w klubach "Perspektywy", "Karlik" i "A TO CO". Muzyka komponowana przez prof. Lesia w okresie studiów była adaptacją wybranych motywów wybitnych dzieł muzyki poważnej i operowej np. “Bolero” Ravela czy "Obrazki z wystawy" Musorgskiego. Najbardziej znaną i uznaną kompozycją prof. Lesia z tego okresu jest kompozycja oparta na wybitnym dziele "Pożegnanie ojczyzny" Ogińskiego, które okazało się być proroczym przeczuciem bestialskiego wypędzenia z ojczyzny.

W Australii prof. Z. Leś rozpoczął pracę w nowo utworzonym centrum muzycznym QJF M&MRC, którego celem było m. in. zapewnienie warunków do tworzenia muzyki komputerowej i dźwięków generowanych przy pomocy komputera, kompilacja różnych rodzajów muzyki oraz nagrywanie muzyki, która była wynikiem prac badawczych nad generacją i [rzetwarzaniem dźwięku prowadzonych w QJF M&MRC, a także wykorzystywaniem pakietów komputerowych do komponowania bardzo złożonych muzycznych utworów. Pomimo nasilającego się terroru, praca powoli posuwała się naprzód i, szczęśliwym zbiegiem okoliczności, nagranie wielu pieśni zakończyło się sukcesem. Podjęto prace nad kontynuacją opery “Queen Jadwiga”. Zaprezentowany na www fragment muzyki z tej opery "rozłąka i niepokój serca Jadwigima za zadanie ukazanie atmosfery towarzyszącej w czasie przybycia i przekroczenia granicy państwa polskiego przez Królową Jadwigę.

Pani mgr Magdalena Leś uczęszczała na lekcje fortepianu do szkoły muzycznej, występując na lokalnych popisach uzdolnionej młodzieży. W QJF M&MRC zaujmuje się zastosowaniem pakietów komputerowych w procesie dydaktycznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

 

OPERA ”QUEEN JADWIGA”

Description: Description: C:\00000000000000000000000_NOWE_WWW\loogo_NEW_DESIGN\MUSIC_STUDIO_QJF_PRESS\opera_jadwiga.JPG

 

Muzyczne Nagrania

 

Pieśni o świętej Jadwidze Królowej

PesnNew.wav (słowa, muz. i wyk., Z.Les)

PIEŚŃ_1    (muz. i wyk., Z.Les)

PIEŚŃ_2    (słowa: St. Wyspianski, muz. i wyk., Z. Les)

PIEŚŃ_3    (słowa: M. Skwarnicki, muz. i wyk., Z. Les)

 

Pieśni

Królowej Anielskiej śpiewajmy (wyk. Z.Les)

Co jest najważniejsze (wyk. Z.Les

Cichy zapada zmrok  (wyk. Z.Les)

 

Opera "Królowa Jadwiga" - pierwsze próby

Próbka z opery "Queen Jadwiga" (słowa, muz. i wyk. Z.Les)

Fragment_opery_4 (muz. i wyk. bestie w robotniczych uniformach)

 

Poezja śpiewana

Smutno mi Boże (słowa: J. Słowacki, muz. i wyk. Z.Les)

Mury (słowa: Jacek Kaczmarski, (wyk. Z.Les))

Rzeka (wyk. Z.Les)

Modlitwa (muz. B.Okudżawa, wyk. Z.Les)

Słońce (słowa K. Baczynski, wyk. Z.Les)

Wysocki (słowa i muz. W. Wysocki, wyk. Z.Les)

 

Chopin dla Królowej

Chopin1 (wyk. Z.Les)

Chopin2 (wyk. Z.Les)

Mazurek1  (wyk. Z.Les)

Mazurek2  (wyk. Z.Les)