logo1              QJFnapis

QJF-RCCAL

 

QJF-RCCAL P

 

Dyrektor

 

Lista publikacji

 

New Educational Program – Family of St. Queen Jadwiga’s Schools

S

 

 

 

 

                                        

QJF-RCCAL

 

Centrum Badawcze Komputerowego Wspomagania Nauczania-Uczenia się QJF (QJF-RCCAL) (Research Centre for Computer Aided Learning) jest oparte na badaniach dotyczących projektowania i zastosowania dydaktycznego oprogramowania. Celem QJF-RCCAL jest prowadzenie oryginalnych badań naukowych zogniskowanych na badaniu różnych aspektów zastosowania dydaktycznych programów (nie tylko komputerowych) w procesie edukacyjnym. Te badania są prowadzone przy ścisłej współpracy SQJRIU, QJF Art&Science Gallery i QJFRMC i umiejscowione są w kontekście nowego paradygmatu uczenia się w celu pełniejszego zrozumienia egzystencjalnej wartości otaczającego nas świata. W tym podejściu duży nacisk jest położony na rolę wizualnego myślenia w procesie nauczania i uczenia się, jak również w procesie rozwiązywania problemów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated: 20 July 2019

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

 

 

Lista Projektów QJF-RCCAL:

New epistemologically oriented educational software design in the context of the visual thinking capabilities of the Shape Understanding System

 

 Visual understanding in designing explanatory process of the educational software

 

Psychometryczna analiza testów edukacyjnych i testów IQ przy użyciu modelu Rascha

 

 

Projektowanie Testów IQ

 

System Edukacyjny LUMEN

 

System do Statystycznej Wizualizacji

 

System of Integrated Packages