Kolekcja Minerałów „Strzeleckiego”

 

Komitet Doradczy

 

Prof. Zbigniew Les -  Przewodniczący

Prof. Janusz Janeczek – były Rektor UŚ, przewodniczący Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN

Prof. Łukasz Karwowski (Uniwersytet Śląski)

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

Address:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142, Australia