Propozycje obchodów

W ramach obchodów proponujemy (między innymi):

  • Wysłanie zaproszeń do polonijnych ośrodków całego świata z prośbą o uczestnictwo delegacji w uroczystej Mszy św. w dniu 8 czerwca 2007 w Katedrze wawelskiej
  • Tradycyjna dekoracja ołtarza w katedrze na Wawelu
  • Koordynacja organizacji uroczystości w ośrodkach polonijnych (przesłanie materiałów, uzgodnienie współnych działań)
  • Pozyskiwanie sponsorów do sponsorowania imprez towarzysząch obchodom
  • Zainicjowanie i promocja wznowienia i wydania książek o Królowej Jadwidze
  • Uroczyste wręczenie nagrody „Perla św. Jadwigi Królowej”

(przyzanie nagrody będzie uzależniona od znalezienia sponsorów)

  • Uroczyste wręczenie nagród „Perelki sw. Jadwigi Krolowej”
  • Wydanie pamiątkowego medalu

(uzaleznione od znalezienia sponsorów)

  • Opera „Królowa Jadwiga”

 

Propozycje podejmowanych działań będą na bieżąco prezentowane na naszej stronie internetowej. W związku z tym bardzo prosimy osoby i organizacje, które pragnęłyby przyłączyć się do obchodów o nadsyłanie propozycji obchodów (info@qjfpl.org).

 

Lista wybranych nadeslanych propozycji obchodów

10-tej rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej

 

Klub Inteligencji Polskiej (Austria)

1. Propozycja patronatu medialnego (reklama na terenie Austrii, komunikaty i artykuly na stronie internetowej oraz na lamach pisma)

2. Udzial delegacji w obchodach rocznicowych w katedrze wawelskiej

3. Zorganizowanie uroczystości lokalnych związanych z jubileuszem wraz z kościołem polskim

 

Klub Muzyka (Kanada)

Zamieszczono informację i link do strony internetowej the Queen Jadwiga Foundation

http://klub.ca/index.php?module=articles&func=view&itemtype=6&catid=99

 

Sodalicja św. Jadwigi Królowej (Polska)

1. Przygotowanie uroczystej Mszy św. w katedrze na Wawelu w dniu 8 czerwca 2007

2. Zlot szkół im. św. Jadwigi Królowej

 

Polonicum Machindex Institut (Szwajcaria)

1. Publikacja materiałów o znakach upamietnienia św. Jadwigi Królowej poza Polską

 

Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków (Pryłuki, Ukraina)

1. Lokalne obchody 10-lecia kanonizacji św. Jadwigi Królowej w Pryłukach

2. Uroczysta Msza św. w parafii w Pryłukach

3. Udział delegacji w obchodach w Krakowie

 

Polskie Towarzystwo Naukowe (Żytomierz, Ukraina)

1. Informacje o obchodach 10-tej rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej zostały zamieszczone w wydawanej przez Towarzystwo "Gazecie Polskiej” (20/09/2006)

 

Odrodzenie (Berdiańsk, Ukraina)

1. Informacja o 10-tej rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej została zamieszczona na stronie internetowej:

http://polonia.org.ua/index.php?0

 

Baltimore (USA)

1. Rozpropagowanie informacji o 10tej rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej w parafii

 

Stowarzyszenie Katolików Polskich (Węgry)

1. Zorganizowanie uroczystości w Budapeszcie wśród Polonii węgierskiej (uroczysta msza św. w polskim Kościele, wystawa , referaty)

2. Udział członków Stowarzyszenia w uroczystościach krakowskich.

 

 

 

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation