8 CZERWCA 
SWIETO SW. JADWIGI KROLOWEJ

WYKŁADY „QJF Lectures” z OKAZJI 10-LECIA KANONIZACJI ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ, Melbourne

 

Wykłady te inspirowane są przez wysiłek św. Jadwigi Królowej w upowszechnianiu najnowszych naukowych osągnięć tak w życiu dworskim jak i w społeczeństwie polskim. Wykłady zogniskowane są na prezentacji najnowszych badań prowadzonych w Instytucie Badań nad Rozumieniem im. Św. Jadwigi Królowej (Queen Jadwiga Research Institute of Understanding) zawartych w książce przygotowywanej dla Springer Verlaga.

 

WYKŁAD: The University of Melbourne, Australia

 

„Budowa maszyn posiadających zdolność wizualnego rozumienia”

 

    

The University of Melbourne  to jeden z najstarszych i najlepszych uniwersytetów australijskich. Wychowakami tego uniwersytetu są najbarziej wpływowe osobistości ze świata polityki, biznesu, prawa i kultury Australii.

 

The University of Melbourne, Computer Science Department

Wtorek, 01 Maj 2007, godz. 12.00 – 1.00, Theatre 3 (2.05) ICT Building, 111 Barry St., Carlton, VIC (http://www.cs.mu.oz.au/info/seminars/)

 

Podczas wykładu rezultaty najnowszych badań w dziedzinie wizualnego myślenia zostały zaprezentowane. Krótki opis metody wizualnego myślenia opartej na zastosowaniu kategori kształtów jak również kategori vizualnych obiektów były przedstawione. Podstawowe terminy proponowanej metody zostały wyjaśnione jak również pokazana została nowa metoda kategorycznego uczenia (method of the categorical learning). Kategorie kształtu, które są wykorzystywane przez system rozumienia kształtów (shape understanding system SUS) w procesie wizualnego wnioskowania i wizualnego myślenia do uzyskania wizualnego opisu postrzeganego obiektu były prezentowane w kontekście wizualnego wnioskowania. Proces wnioskowania wykorzystuje kategorie kształtu do znalezienia interpretacji obiektu w znaczeniu kategorii obiektów. Kategoria obiektu, która jest reprezentowana przez kategoryczny łańcuch dostarcza wiedzy potrzebnej podczas procesu przypisywania nazwy do obiektu. Nazwany obiekt jest następnie interpretowany w oparciu o wiedzę dostarczoną przez obiekt wiedzy (knowledge object). Metoda analogicznego wnioskowania, która jest oparta na wykorzystaniu kategorycznych łańcuchów była prezentowana w kontekście wizualnego wnioskowania i wizualnego myślenia. Zastosowania proponowanej metody w rozwiązywaniu testów inteligencji jak również wybranych problemów były również prezentowane.

 

   

Przed wykładem na Melbourne University

Gospodarzenm tego wykładu był prof. L. Stirling. Prof. Stirling podobnie jak dr. Les są wychowankami Melbourne University.

 

 

WYKŁAD: Monash University

 

„Budowa maszyn opartych na wizualnym myśleniu”

 

   

 

Instytut IEEE i Monash University

Środa, 09 Maj 2007, godz. 1.00 – 2.00, Monash University, Melbourne, Australia

Room 136, Building 72, Clayton, Victoria

Zaproszenie na wykład w j. ang.

 

Wykład oparty był na książce przygotowywanej dla wydawnictwa Springer- Verlag.

Wykład ten obejmował prezentację wybranych zagadnienień najnowszych badań z dziedziny rozumienia prowadzonych w Instytucie Badań nad Rozumieniem im. Św. Jadwigi Królowej. Zaprezentowany był krótki opis metody rozumienia kształtów i podsawowe terminy proponowanej metody były wyjaśnione.  Kategorie kształtu były prezentowane w kontekście wizualnego myślenia i wizualnego rozumienia. Kategorie kształtu odgrywają dużą rolę w rozwiązywaniu wizualnych problemów. Kategorie wizualnych obiektów reprezentowanych w formie kategorycznych łańcuchów są wykorzystywane podczas procesu formowania pojęć i rozumieniu postrzeganego obiektu. Myślenie jak również wizualne myślenie było prezentowane w kontekście filozoficznych i psychologicznych badań. Istniejące systemy tworzone w ramach badań sztucznej inteligencji czy robotyki i które noszą znamiona ‘myślących maszyn’ były krótko omówione. Transformacje wyobrażeniowe i metoda analogicznego wnioskowania która jest oparta na wykorzystaniu kategorycznych łańcuchów była prezentowana w kontekście wizualnego wnioskowania i wizualnego myślenia. Zastosowania proponowanej metody w rozwiązywaniu testów inteligencji jak również wybranych problemów były również prezentowane.

 

Przed wykładem

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem. Na wykładzie był między innymi obecny prof. R. Jarvis znany w świecie z wielu publikacji z dziedziny robotyki.

 

 

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation