8 CZERWCA 
SWIETO SW. JADWIGI KROLOWEJ

WYKŁADY „QJF Lectures” z OKAZJI 10-LECIA KANONIZACJI ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ, Melbourne

Wykłady te inspirowane są przez wysiłek św. Jadwigi Królowej w upowszechnianiu najnowszych naukowych osągnięć tak w życiu dworskim jak i w społeczeństwie polskim. Wykłady zogniskowane są na prezentacji najnowszych badań prowadzonych w Instytucie Badań nad Rozumieniem im. Św. Jadwigi Królowej (Queen Jadwiga Research Institute of Understanding) zawartych w książce przygotowywanej dla Springer Verlaga.

 

Zaproszenie na wykład otrzymaliśmy od prof. R. Kowalczyka.

 

WYKŁAD: Swinburne University, Melbourne, Australia

 

„Budowa myślących maszyn – epistemologiczny problem”

 

Swinburne University, Hawthorne Campus, Melbourne, piątek, 14 październik 2007, godz. 12.30 – 1.30, Lecture Theatre 1, Information Technology Building, Hawthorne, VIC

 

Podczas wykładu zostały zaprezentowane rezultaty najnowszych badań w dziedzinie wizualnego myślenia, prowadzonych w Instytucie Badań nad Rozumieniem im. Św. Jadwigi Królowej. Procesy związane z myśleniem i rozumieniem ujmowane jako jeden z najważniejszych epistemologicznych problemów były prezentowane w kontekście filozoficznych i psychologicznych dociekań. Krótkie wprowadzenie do istniejących systemów budowanych w obrębie takich dziedzin jak sztuczna intelligencja (AI) czy robotyka, a które mogłby być uważane za zalążek ‘myślących’ maszyn, było również prezentowane. Wykład był zogniskowany na przedstawieniu nowych form reprezentacji wiedzy umożliwiających asymilacje wizualnego apektu postrzeganego obiektu w kontekst pozyskiwanej hierarchicznie ustrukturyzowanej wiedzy. Przykłady nowych form reprezentacji były prezentowane w kontekście wizualnego rozwiązywania problemów. W pierwszej części wykładu podstawowe pojęcia proponowanej metody zostaly przedstawione i usytuowane w kontekście epistemologicznych problemów reprezentacji wiedzy. Kategorie kształtu i kategorie visualnych obiektów były przedstawione w kontekście procesów visualnego myślenia i rozumienia. Process wizualnego myślenia jako integralna częćś procesu myślenia jest opisywany w terminach procesu wnioskowania, procesu wizualnego wnioskowania, wizualnych transformacji i analogicznego wizualnego rozumowania.

 

  

Przed wykładem na Swinburne University

 

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem. Wykład ten jest kolejnym wkładem QJF w obchody 10-tej rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej.

Warto zauway, że na australijskich uniwersytetach liczba profesorów polskiego pochodzenia jest rażąco niska. Jednym z celów działalności QJRIU jest poprawa tej tak niekorzystnej dla naszego Narodu statystyki.

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation