8 CZERWCA 
SWIETO SW. JADWIGI KROLOWEJ

 

OBCHODY 15-LECIA KANONIZACJI ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

 

Wydanie albumu „Zamki szlaku św. Jadwigi Królowej” inaugurującej otwarcie szlaku św. Jadwigi Królowej

  0

1_Cover 000MAL 00MAL 00MAL1

Z okazji 15-tej rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej została wydana przez QJF-Press książka „St. Queen Jadwiga Trail – Castles”, która prezentuje pierwszą część szlaku św. Jadwigi Królowej. Zadaniem QJF-Press jest prezentowanie punktu widzenia QJF na najważniejsze problemy w nauce, sztuce i filozofii. Szczególnie istotne jest publikowanie książek, które prezentują interdyscyplinarne podejście w nauce i sytuują ją w kontekście filozoficznych dociekań. Szczególnie pięknie wydana jest książka „Queen Jadwiga”.

W książce tej zawarty jest krótki opis szlaku związanego z zamkami znajdującymi się w granicach Uni Europejskiej. Ponieważ książka ta adresowana jest głównie do czytelnika anglojęzycznego więc główny nacisk jest położony na ukazanie roli naszych polskich zamków obronnych i naszego rycerstwa jako tarczy obronnej Europy. Artystyczna kompozycja zamków jest bardzo ważną stroną tej unikatowej książki. Książka wydana jest przez wydawnictwo QJF-Press. Książka zawiera 50 artystycznych ujęć zamków w tle symetryczno-fraktalowej tkanki filozoficznego przekazu. Zamki, a w szczególności malownicze ruiny od stuleci stanowiły wdzięczny artystyczny motyw malowanego pejzażu. Pejzażowe tło, które niekiedy stanowiło centralną część artystycznego przekazu nadawało szczególnie silny element symbolicznego przesłania. W proponowanej artystycznej wypowiedzi zamek, a w szczególności jego ruiny, osadzony jest w kontekście tła gdzie symetryczne geometryczne formy przetykane są fraktalowym złożonym wizualnym wzorem. Fraktal jako ilustracja działania dynamicznego systemu gdzie niezorganizowana forma zwana chaosem nawiązuje do symbolicznej interpretacji walki dobra ze złem czy też prapoczątku i śmierci, stanowi środek artystyczny wizualnej wypowiedzi pozwalający na tego typu filozoficzno-artystyczną syntezę. Z drugiej strony symetria a w zasadzie symetryczne figury to nawiązanie do porządku osadzonego w kontekście jasnych reguł zwanych prawami geometrycznymi. Ta odwieczna walka dobra ze złem to zalążek władzy ukonstytuowanej na bazie prawa egzekwowanego przez ziemski wymiar sprawiedliwości zmaterializowanej w postaci władcy czy też zastępów rycerskich i niebotycznych zamkowych fortyfikacji. Ten prapoczątek tworzonego świata wyłaniającego się z otchłani chaosu, reguła upchnięta w zaułek ledwie zauważalnego uniwersum, tworząca zręby tego co dzisiaj jawi się jako bezmiar kosmosu, ten Boski akt twórczy ma swe dopowiedzenie w twórczym akcie wolnej woli zdanej na igraszkę tych potężnych żywiołów życia i śmierci. Architektoniczny element twórczego aktu oblekającego nieokrzesany żywioł bezkształtnej formy w geometryczną bryłę prawa nadającego oku możność rozpoznania zamysłu architekta, to źródło różnorakich architektonicznych trendów pozostawiających w spadku zamkowe budowle nie ulegające historycznej anihilacji. Nawet zamkowe ruiny stanowią zapis tego odwiecznego zmagania przeciwstawnych sił. Walka, wojna, śmierć ten fraktalowy wątek, tragizm i zarazem piękno bohaterskich czynów to tło tej zamkowej epopei. Architektoniczny zamysł, prawo, władza, piękno dzieła budowniczych zamkowych konstrukcji a przy tym wszczepianie geometrycznych reguł matematycznych figur w kamienne bloki budowlanego materiału to przekaz życia i objawionego prawa. To nawiązanie do interpretacyjnego klucza zamieszczonych w książce kompozycji obrazowych ma na celu zachęcenie czytelnika do postrzegania przekazu artystycznego poprzez pryzmat głebokiej filozoficzno-symbolicznej warstwy ikonograficznej. Ta swego rodzaju ikono-hermeneutyka to próba wieloaspektowego ukazania zamku jako symbolu władzy i strażnika wartości. W tym kontekście ważne jest również nawiązanie do historycznej warstwy prezentowanej w książce treści. Geograficzne położenie państwa polskiego stanowiło niejako naturalne środowisko bycia tarczą obronną Europy. Rycerze polscy musieli stawiać czoła nie tylko tatarskiej czy też tureckiej nawałnicy ale również o wiele bardziej rujnującej nasz kraj szwedzkiej czy też rosyjskiej grabieży i niszczycielskim wojnom.

Szlak św. Jadwigi Królowej to nie tylko ruiny i zgliszcza pozostawionych zamkowych pomników ale również wiele dzieł sztuki związanych z tym co pozostało jako obiekt kultury polskiej. Chociaż z kolekcji zamkowych nie pozostało zbyt wiele to jednak europejski kontekst kulturowy mający swe źródła w andegaweńskiej trasie zamkowych budowli dopełnionej neapolitańskim czy też austriackim i węgierskim akcentem będą stanowić ogromną atrakcję turystyczną źródła Unii Europejskiej. Wydana książka jest pierwszą częścią 3-tomowej prezentacji szlaku św. Jadwigi Królowej. Druga część poświęcona będzie obiektom sakralnym związanym z postacią św. Jadwigi Królowej. W tym kontekście warto przypomnieć o tym że szlak św. Jadwigi Królowej mógłby nosić nazwę „szlak świętych królów” jako, że św. Stefan Król Węgierski czy też św. Ludwik Król Francuski to unikalny aspekt tego jadwigowego szlaku.

Książka nawiązuje też do bardzo ważnego wątku zamkowego szlaku. W Polsce w zasadzie każdy zamek był budowlą obronną. W czasach świetności polskiego rycerstwa, czasów Grunwaldu i Wiednia to ogromne znaczenie Polski jako tarczy obronnej Europy. My byliśmy tarczą Europy i nie było nam potrzebne budowanie tarczy obronnej NATO czy też innego paktu. Dzisiaj żołnierz polski odarty z rycerskiej dumy, pędzony jest na usługi tej czy innej formacji wojskowej, tak że obrona Polski, kraju naszych ojców jest mu prawie nieznana. Kolejne ekipy rządowe starają się sprawy obronności kraju traktować tak jakby była to rzecz zupełnie bez znaczenia ukazując bardzo jasno swoje okupacyjne korzenie. W kontekście dzisiejszej sytuacji międzynarodowej, każdy prezydent Polski czy też kandydat na prezydenta musi pod przysięgą zapewnić że sprawy obronności naszego kraju są dla niego najważniejsze. W tym celu musimy bardzo jasno jako naród zdecydować jednomyślnie na wystosowanie przesłania do narodów Europy i świata. Jesteśmy za całkowitym rozbrojeniem nuklearnym. Jednakże w sytuacji gdy kraje takie jak Rosja, Anglia czy Izrael posiadają broń jądrową Polska jako tarcza obronna Europy nie może być pozbawiona dostępu do broni nuklearnej. Nie może też to być żaden warunkowy akt tego czy innego paktu czy też mocarstwa. My Polacy mamy niezbywalne prawo do obrony naszych granic i do tego aby polskie wojsko na rozkaz polskiego Prezydenta lub Króla było w stanie bronić naszego państwa tak aby ta obrona była naprawdę skuteczna. Nie możemy ciągle pozwalać na to, żeby ktoś pouczał nas co my jako Polacy możemy a czego nie możemy robić we własnym kraju. Zapewnienie angielskie czy też przyjaciół zza oceanu nie dają żadnych gwarancji a sytuacja września 1939 roku może się bardzo szybko powtórzyć. Wtedy też byliśmy zapewnieni lecz niestety Anglicy nigdy żadnych obietnic nie dotrzymują. Albo sami potrafimy się obronić, co przy dzisiejszych możliwościach siły rażenia współczesnych środków nuklearnych jest możliwe, albo będziemy ciągle narodem antysemitów i nieudaczników.

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation