8 CZERWCA 
SWIETO SW. JADWIGI KROLOWEJ

 

OBCHODY 15-LECIA KANONIZACJI ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

 

Wydanie książki „SUS: learning –knowledge implementation” dedykowanej św. Jadwidze Królowej z QJRIU przez Springer-Verlag

000AIJU

Instytut Badań nad Rozumieniem im. św. Jadwigi Królowej (QJRIU) jest jedynym w świecie naukowym instytutem prowadzącym badania nad wszelkimi aspektami myślenia i rozumienia.

Congratulations! Your book Shape Understanding System – Knowledge Implementation and Learning has just been published. It is a great success…

Otrzymaliśmy radosną wiadomość od naszego wydawcy Springer-a. Książka dedykowana naszej ukochanej Pani Wawelskiej jest już do nabycia w księgarniach w wielu krajach na całym świecie. Książka ta była już dostępna w wersji elektronicznej i jest bardzo znaczącym osiągnięciem jako jeden z punktów obchodów 15-tej rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej. Jest to także bardzo duży powód do radości jako że św. Jadwiga Królowa jest już związana z tworzeniem nowego kierunku badań nad rozumieniem, który stanowi samorefleksję nad sposobem naukowego poznawania świata. Św. Jadwiga Królowa, fundatorka Akademii Krakowskiej patronuje dzisiaj badaniom nad najbardziej złożonym problemem naukowym jakim jest problem myślenia i rozumienia. Dzięki Instytutowi Badań nad Rozumieniem im. Św. Jadwigi Królowej i wydawnictwu Springer św. Jadwiga Królowa znana jest już w wielu naukowych ośrodkach na całym świecie. Tak jak kiedyś w czasach Jej panowania św. Jadwiga Królowa znajdowała się zawsze w otoczeniu ludzi nauki tak i dzisiaj jest Ona jednym z niewielu świętych, którzy są obecni, w takim szczególnym wymiarze, w środowisku naukowym. Badania nad rozumieniem, które sięgają nie tylko do istoty naukowego poznania ale również są zogniskowane na budowaniu myślącej maszyny, pozwalają na bardzo jasne formułowanie metafizycznych problemów związanych z rozumieniem prawd objawionych. Nasze badania będą miały ogromny wpływ na ujmowanie wielu zagadnień naukowych i filozoficznych problemów stanowiących metafizyczny wstęp do teologii. Nie jest więc przypadkiem, że św. Jadwiga Królowa, fundatorka wydziału teologicznego, patronuje dzisiejszy powrót naukowych dociekań do źródeł rozważań mających swe korzenie w teologicznym ujmowaniu prawdy objawionej. W tym miejscu małe wyjaśnienie. Książka naukowa w przeciwieństwie do innych literackich propozycji nie jest sama w sobie tak bardzo znaczącym osiągnięciem. Książka naukowa zawiera wyniki badań naukowych i to właśnie te wyniki badań są najważniejszym elementem wydawanej pozycji. Rezultaty badań naukowych prezentowane w naukowej książce to istota tego co powinny oferować naukowe wydawnictwa. W przeciwieństwie do wielu tzw. naukowych publikacji, w naszej książce są zawarte rezultaty badań, które można znależć tylko w tej pozycji. Wiele produktów prezentowanych przez wydawnictwa naukowe to książki, które w określonym tematycznym bloku prezentują te same wyniki zmieniając nieznacznie kontekst interpretacyjny. Dlatego tak bardzo istotne jest aby ta nasza książka docierała do szerszego uniwersyteckiego audytorium gdyż prezentowane w niej wyniki badań nie mogą być w zasadzie nigdzie indziej dostępne. To od nas ludzi nauki zależy przyszłość tego w jakiej to fazie technologicznego rozwoju znajdzie się nasze społeczeństwo w niedalekiej przyszłości. Zwiększająca się liczba ludności, kończące się zasoby naturalne, i wiele innych czynników, które warunkują nasz egzystencjalny status zależy od dzisiejszych prowadzonych badań naukowych, szczególnie tych podstawowych. W nauce nie można stawiać bardzo jasnych celów badawczych gdyż nie można przewidzieć nagłego odkrycia, które nie mogło być przewidziane w oparciu o istniejące naukowe teorie. Większość poważnych odkryć naukowych została dokonana przez naukowy przypadek. Tak więc potrzebna jest duża grupa naukowców pracujących nad rozwiązywaniem tzw. podstawowych problemów, gdyż to właśnie one decydują o ogromnym postępie technologicznym.

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation