8 CZERWCA 
SWIETO SW. JADWIGI KROLOWEJ

 

OBCHODY 15-LECIA KANONIZACJI ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

 

Posłanie do posłów z prośbą o umieszczenie portertu św. Jadwigi Królowej, jako patrona Polski i patrona polityków, w Sali Sejmowej

Z okazji 15-rocznicy kanonizacji zostały wysłane posłania do posłów z prośbą o umieszczenie portertu św. Jadwigi Królowej, jako Patrona Polski i Patrona polityków, w Sali Sejmowej. Wraz w tym posłaniem zostało również wysłane zaproszenie do uczestnictwa w dniu 8 czerwca we Mszy św. w Katedrze Wawelskiej.

 

W dniu 8 czerwca 2012 obchodzimy 15-tą rocznicę kanonizacji św. Jadwigi Królowej. Jest to bardzo dobra okazja przypomnienia naszemu narodowi roli jaką św. Jadwiga Królowa odegrała w formowaniu nowoczesnego państwa polskiego. Za jej zgodą na poślubienie księcia litewskiego Władysława Jagiełły dokonała się nie tylko chrystianizacja ostatniego pogańskiego narodu w Europie, ale również zapoczątkowny został nowy kształt i nowa formuła Królestwa Polskiego. Przez kilka wieków Polska była jednym z największych i najpotężniejszych krajów w Europie stając się również jej obronną tarczą. Geniusz polityczny Jadwigi objawił się w tym, że wiele instytucji, które Ona powołała do życie przyczyniło się do tego że Korona Królestwa Polskiego była wsparta na bardzo solidnych instytucjonalnych podstawach. Dzisiaj bardzo mało mówi się o tym, że to właśnie polityczna działalność św. Jadwigi Królowej przyczyniła się do tego, że to ogromne wielonarodowe państwo działało bardzo sprawnie przez bardzo długi okres czasu. Jedną z tych instytucji, która wydała bardzo znaczące owoce była odnowiona Akademia Krakowska, na którą to Królowa Jadwiga przeznaczyła swoje prywatne kosztowności. Nie można sobie wyobrazić dzisiaj, aby którykolwiek polityk czy poseł przeznaczył nawet niewielki wkład swoich prywatnych oszczędności na jakikolwiek społeczny cel. A ponoć żyjemy w czasie ogromnego postępu. Jednym z najważniejszych przykładów jadwigowego dzieła jest trwanie przy krzyżu i czerpanie z niego inspiracji do politycznej działalności. Być może tu należy szukać źródła Jej politycznej mądrości i siły. Krzyż dla Polski ma wymowę nie tylko chrześcijańskiego symbolu ale również moc sprawczą. Polska jako państwo powstała jako integralna część chrześcijańskiej Europy poprzez przyjęcie chrztu przez naszego króla Mieszka I. Krzyż więc jest nieodłącznym atrybutem Państwa Polskiego. Podobnie jak diament, który podgrzany powyżej temperatury krytycznej zamieni się w grafit tak też Polska bez krzyża pozostanie już tylko tworem, któremu nazwa Polska nie powinna przysługiwać. To tak jakby ktoś chciał grafit wystawiać w witrynie sklepu jubilerskiego i żądać za niego wysokiej ceny. Nie można też oczekiwać, że państwo nazwijmy go Popolaną, powstałe na skutek zniszczenia głównego jego atrybutu jakim jest wartość płynąca z krzyża będzie miało prawo do wymagania poświęcenia i heroizmu od jego obywateli. Będzie to już tylko zwykły bezforemny twór do którego my jako Naród nie będziemy się przyznawać. Dlatego też bardzo prosimy o poparcie naszej inicjatywy zawieszenia w Sali Sejmowej portretu św. Jadwig Królowej, Patronki Polski, wielkiej Królowej i Pani naszego Narodu, darczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego i co za tym idzie, całego systemu oświaty w Polsce, budowniczyni naszego państwa, naszej historii i naszej tradycji narodowej. Nigdy w historii naszego Narodu nikt nie wniósł tak wiele do tego aby słowo Polska budziło tak gorące uczucia w sercu każdego polskiego patrioty. Wierzymy, że nikt z posłów, nawet ten najbardziej zatwardziały ateista i wróg Kościoła nie będzie przeciwnikiem naszej wielkiej Królowej i tego, aby już na zawsze towarzyszyła Ona obradom każdego sejmowego posiedzenia. W przypadku gdyby dojść miało do jakiejkolwiek haniebnej zdrady czy też innej ludzkiej nikczemności niech ta, która zawsze umiała być rozjemczynią w najbardziej zagorzałych sporach, poskromi zapędy tych, którzy odważyliby się podnieść rękę na nasze narodowe świętości. Portert św. Jadwigi Królowej w Sali Sejmowej będzie ponadto zawsze przypominał o wielkości i potędze naszego państwa i będzie inspiracją do budowania naszego państwa na miarę planów nakreślonych przez naszą ukochaną przez cały Naród Panią Wawelską.

Jesteśmy zaniepokojeni brakiem szacunku Rządu Polskiego dla św. Jadwigi Królowej i rozpoczęcie EURO 2012 w dniu 8 czerwca. Prosimy o poruszenie tego tematu na forum Polskiego Parlamentu.

Zapraszamy gorąco do udziału w uroczystościach obchodów 15-tej rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej, Patrona polityków i Patrona Polski 8 czerwca w Krakowie.

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation