Description: Description: Description: image001             Description: Description: Description: image002 

 

The Queen Jadwiga Foundation (QJF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBCHODY 15-LECIA KANONIZACJI ŚW.  JADWIGI KRÓLOWEJ.

 

 

WYSŁANIE DO PAPIEŻA BENEDYKTA XVI PROŚBY O OGŁOSZENIE ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ PATRONKĄ EUROPY

 

W związku z obchodami 15-tej rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej zostały zebrane podpisy pod prośbą do Papieża Benedykta XVI o powołanie św. Jadwigi Królowej na Patronkę Europy.

 

Najukochańszy Ojcze Święty

W związku ze zbliżającą się 15-tą rocznicą kanonizacji św. Jadwigi Królowej, przypadającą na 8 czerwca 2012, zwracamy się z gorącą prośbą o ustanowienie św. Jadwigi Królowej Patronką Europy. Jadwiga, naturlana Pani Królestwa Polskiego , należała zarazem do rodziny, która miała szerokie europejskie korzenie i koneksje. Przez nią dokonała się drogą pokojową chrystianizacja Wielkiego Księstwa Litewskiego a Unia Polsko-Litewska, która na kilka wielku wieków połączyła w duchu daleko posuniętej tolerancji różne języki, kutury i wyznania, stanowiła pierwowzór dzisiejszej Unii Europejskiej. Z jej inspiracji otwarły się źródła wiedzy i kultury o dużej sile oddziaływania i w rozległym wymiarze terytorialnym a także czasowym. Liczne jej dzieła pobożne posłużyły wielu ludziom: ich egzystencji, ich wierze i ich kulturze. Bardzo ważnym dziełem Jadwigi było w znacznym stopniu, zarówno w sensie materialnym (zapis klejnotów), jak też w duchowym, odnowienie Akademii Krakowskiej. Ogromnie ważny jest też udział Jadwigi w licznych fundacjach dobroczynnych m.in. szpitalnych i fundowanie wielu kościołów i klasztorów. Mimo, że święta Jadwiga Królowa żyła w odległym czasie to poprzez jej dokonania jawi się jako bardzo współczesny władca i polityk, który może stanowić wzór dla polityków dzisiejszej Unii Europejskiej. W dzisiejszym czasie kiedy polityka i nauka zdają się być źródłem nieustannego ataku skierowanego przeciwko wierze chrześcijańskiej, potrzeba nam w Europie wzoru świętego, który w bardzo jasny sposób ukazuje możliwość pzeciwstawienia się złu. Żaden ze świętych nie posiada tak wielorakiego oddziaływania na różne sfery współczesnego kulturowego środowiska a przy tym tak bardzo zakorzenionego w Chrystusowej miłości. Przykład św. Jadwigi Królowej tak bardzo czytelny i trafiający do serc najbardziej zatwardziałych może spowodować, że mieszkańcy Unii Europejskiej wptarzeni w ten przepiękny wzór zaczną na nowo powracać do porzuconych wartości chrześcijańskich.

Będziemy łączyć się w modlitwie aby Wasza Świątobliwość, ukazując postać św. Jadwigi Królowej poprzez ogłoszenie św. Jadwigi Królowej Patronką Europy, zapoczątkował dzięki inspiracji jej życiem, odnowę wiary i życia religijnego naszej Unii Europejskiej.

 

„Karty” z zebranymi podpisami zostały przesłane do Papieża. Mieliśmy również kilka uwag związanych ze sprawą podpisów. Pragniemy bardzo wyraźnie zaznaczyć że sprawa zbierania podpisów pod prośbą nie może być rozumiana w kategoriach zbierania podpisów pod wymuszeniem tej czy innej politycznej decyzji. Zebranie nawet kilku milionów podpisów nie oznacza że Papież musi przychylić się do naszej prośby. Ilość zebranych podpisów nie będzie odgrywała dużej roli przy podejmowaniu decyzji przez Papieża czy kolegium kardynalskiego. Ma to jednak ogromne znaczenie w kontekście metafizycznego wymiaru. Złożony podpis jest niejako zwróceniem się do Boga i prośbą o to aby święta Jadwiga Królowa została Patronką Europy. Jednakże w świetle Boskiej ekonomii nawet tych dziesięć podpisów może okazać się wystarczające. Składane podpisy są również pięknym podarunkiem dla św. Jadwigi Królowej z okazji rocznicy Jej kanonizacji. Jest to też nasze wspólne wsparcie dla nowej Unii Europejskiej budowanej w oparciu o naszą europejską tradycję i chrześcijańskie wartości. Dostaliśmy z Watykanu potwierdzenie, że nasze prośby o powołanie św. Jadwigi Królowej na Patronkę Europy zostały przekazane Papieżowi Benedyktowi XVI. Duże zaskoczenie w Watykanie wzbudziła nasza inicjatywa zbierania podpisów, jednakże o wiele większe zdziwienie wzbudził fakt iż te podpisy zbierane były w Australii i że tak stosunkowo nieliczna grupa osób podpisała nasze prośby. Bardzo nas ucieszyła ta odpowiedź od Papieżowi Benedykta, któremu tak bardzo zależy na uaktywnieniu laikatu i ożywieniu myśli teologicznej. Nasza inicjatywa pokazuje jak bardzo w dzisiejszym Kościele Katolickim brakuje zaangażowania laikatu w sprawy żywotne dla przyszłości Kościoła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Last updated: 20 July 2020

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

 

 

Prośba do Papieża - zebrane podpisy 

 

ProsbaPatronkaEuropy

Podpisy_0

Podpisy_1