8 CZERWCA 
SWIETO SW. JADWIGI KROLOWEJ

 

WYSTAWA 2003

“St. Jadwiga Queen – wybrane prace z QJF Art & Science Gallery

Melbourne, the Pastoral Centre przy kościele św. Franciszka

6 – 15 Czerwiec 2003

W dniu 6czerwca 2003 odbyło się otwarcie wystawy z okazji rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Królowej. Na otwarcie wystawy zostało zaproszonych wiele znanych osób ze świata kultury jak również pracownicy korpusu dyplomatycznego z krajów związanych ze św. Jadwigą Królową. Na otwarcie wystawy, któremu towarzyszyła prezentacja multimedialna przybyło wiele osób. Od tych osób, które nie mogły przybyć na otwarcie wystawy dostaliśmy bardzo miłe życzenia. Prezentacja multimedialna skladała się z dwóch części; pierwsza ukazująca wybrane fakty z życia św. Jadwigi Królowej i Jej dzieło, druga; wybrane aspekty programu QJF Art and Science Gallery. Na wystawie zaprezentowane zostały prace dr. Z. Leś twórcy QJF Art and Science Gallery jak również jej artystycznego programu.

Prace z cyklu formalnych poszukiwań prezentują rezultaty penetracji przestrzni cech obrazowych w nadziei odkrycia estetycznych relacji rządzących regułami percepcyjno-obrazowych wizualnych jakości. Cechy takie jak kolor, kształt czy też faktura obrazowej powierzchni są przedmiotem artystycznych transformacji. W przeciwieństwie do przedstawicieli nurtu abstrakcji obrazowej, którzy utrzymują iż abstrakcyjne przedstawienie obrazowe można traktować jako dzieło sztuki, prace z cyklu formalnych poszukiwań są traktowane jako przedsionek do komnaty mieszczącej wilopoziomowe dzieła w których treść i forma współbrzmią ze sobą współtworząc kompleksową strukturę dzieła sztuki. 

Prace z cyklu „piękno naukowych wizualnych resultatow naszego rozszerzonego pola percepcyjnego” pokazują, że źródłem estetycznych inspiracji może być nie tylko świat wymiaru naszej codziennej egzystencji ale również, z powodu poszerzenia skali naszej percepcji, mikro-makro świat. Ten dzisiejszy współczesny pejzaż tworzony jest z elementów świata postrzeganego z pomocą niekiedy bardzo złożonych instrumentów rejestrujących wizualne obiekty. To nie tylko odległe galaktyki czy też bezmierne przestrzenie kosmicznej skali ale również niezmiernie małe obiekty mikroświata, które są obiektem estetcznej kontemplacji, zostają włączone w przestrzeń obrazową dzieła sztuki (pejzażu) umożliwiając dostęp do wizualnego bogactwa świata, Świata dzieła Boskiego stworzenia.

Prace z cyklu „arcydzieła jako wizualne metafory” to artystyczna interpretacja najlepszych artystycznych dzieł, które są niejako wizualnym ekwiwalentem najbarziej generalnych pojęć takich jak pycha, kuszenie, bunt czy też zmysłowa pożądliwość.

 

         

         

Przed otwarciem wystawy

Presentacja multimedialna - dr. Zbigniew Les “The QJF Art and Science Gallery – a new way of presenting works of art”

 

               

Podczas otwarcia wystawy

Copyright The Queen Jadwiga Foundation