QJFStruktura QJFQJF KioskQJF BiuletynQJF GaleriaQJRIUMembership

8 CZERWCA 
SWIETO SW. JADWIGI KROLOWEJ

 

WYSTAWA

“Św. Jadwiga Królowa – rozumienie przez piękno, piękno rozumienia”

Melbourne, the Pastoral Centre przy kościele św. Franciszka

6 – 18 październik 2009

“Święta Jadwiga Królowa – rozumienie przez piękno, piękno rozumienia”

W dniu 6 października odbyło się otwarcie wystawy z okazji 625 rocznicy koronacji Jadwigi na Króla Polski.

Z tej okazji dostaliśmy bardzo miłe życzenia od zaproszonych osób, które nie mogły przybyć na otwarcie wystawy. Między innymi od Arcybiskupa D. Harta, Gubernatora Wiktorii, Ambasadorów i Konsulów w tym szczególnie miłe od Ambasadora i Konsula polskiego. Otwarcie w bardzo miłym kameralnym gronie kolegów z Uniwersytetu Melberneńskiego i Wiktoriańskiego Rządu było okazją do zapoznania się z dorobkiem QJF-u i życiem i osiągnięciami św. Jadwigi Królowej. 

Na wystawie zostały zaprezentowane ostatnie prace artystyczne z cyklu „makro-mikro świat”. Były również zaprezentowane dwa obrazy związane z przygotowywanymi wystawami lamp naftowych i trzech polskich mistrzów: Matejki, Malczewskiego i Wyspiańskiego. Obraz „Polonia” nawiązuje do symbolicznego przedstawienia Polski jako kobiety w obrazach Matejki, Malczewskiego i Wyspiańskiego i jest próbą syntetycznego ujęcia wizualnego ekwiwalentu polskości. Obraz „Grunwald” nawiązuje do proroctwa św. Jadwigi Królowej przepowiadającego klęskę zakonu krzyżackiego. Przykład projektu plakatu na otwarcie wystawy lamp naftowych nawiązuje do przygotowywanej wystawy. Seria „bukiety Królowej Jadwigi” pokazuje wybrane przykłady obrazów tworzonych z uprzednio fotografowanych kompozycji kwiatowych poświęconych św. Jadwidze Królowej. Na wystawie znajduje się też obraz-collage utworzony z minerałów z których będzie budowany ołtarz św. Jadwigi Królowej. Minerały te to część kolekcji im. J.P. Strzeleckiego z większej kolekcji zwanej „Skarby św. Jadwigi Królowej” gromadzonej przy Instytucie Badań nad Rozumieniem im. św. Jadwigi Królowej.

Zawsze przy św. Jadwidze Królowej

  

Manager wystawy, kurator i przedstawiciel zakonu przy kościele św. Franciszka

  

Profesor Instytutu Badań nad Rozumieniem im. Św Jadwigi Królowej Z. Les wśród profesorów z Uniwersytetu Melberneńskiego i przedstawicieli Rządu Wiktoriańskiego

 

Wystawa QJF Art&Science Gallery

QJF Art&Science Gallery, która stanowi organizacyjną część QJF, powstała jako rezultat badań nad zastosowaniem dziedziny rozumienie obrazów do opracowania estetycznej oceny obrazów. Badania te prowadzone są w ramach artystyczno-naukowych poszukiwań wizualnych penetracji mikro-makro świata. Prace tworzone w ramach programu QJF Art&Science Gallery przedmiotem badań Queen Jadwiga Research Institute of Understanding. W ramach prezentacji dorobku twórczego i rezultatów naukowo filozoficznych poszukiwań odbyły się dwie wystawy w Melbourne. W ramach programu QJF Art&Science Gallery przygotowujemy wystawy w Narodowych Galeriach Australii: wystawę lamp naftowych i wystawę trzech wielkich mistrzów J. Matejki, St. Wyspiańskiego i J. Malczewskiego.

Z okazji rocznicy koronacji Jadwigi na Króla Polski, czynna jest wystawa zatytułowana „Św. Jadwiga Królowa – rozumienie przez piękno, piękno rozumienia”. Otwarcie wystawy odbyło się 6 października o godz. 18 w St. Francis Pastoral Centre. Wystawa trwać będzie od 6 października do 18 października 2009. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tej inspirującej wystawy.

W kontekście tej wystawy nasuwa się kilka refleksji. Pierwsza związana jest z obchodzonymi rocznicami związanymi ze św. Jadwigą Królową. Jak wiadomo z przekazów historycznych św. Jadwiga Królowa bardzo dbała o wykształcenie księży i sama pomagała w wyborze kandydatów na ważniejsze pozycje takie jak biskupstwo co miało w owym czasie ogromne znaczenie. Usilne staranie o powołanie wydziału teologicznego miało na celu podwyższenie poziomu ewangelizacji przez dostarczenie odpowiednio przygotowanych księży i zakonników. W swej mądrości właściwej świętym wiedziała ona, że „zły” ksiądz bez odpowiedniego wykształcenia i duchowej formacji może wyrządzić wiele szkody wśród wiernych. Także dobór na dane stanowisko w kościele może być podyktowany względami pozareligijnymi mającymi spowodować zniszczenie więzi międzyludzkich przez utrzymywanie „mafijnych” powiązań „zarządu” parafii przez małą grupę ludzi dla których życie parafialne jest częścią ich prywatnego „biznesu” lub też agenturalnych powiązań z „pewnymi” ponadnarodowymi organizacjami. To co obserwujemy w tutejszym środowisku nie pozostawia cienia wątpliwości dlaczego św. Jadwiga Królowa jest tak „nielubiana” szczególnie przez niektórych z zakonu jezuitów. Po zgonie Ojca dr. Ożoga pozostawieni zostaliśmy na „łasce” nisko wykształconych zakonników, którzy za wszelką cenę starają się wprowadzić „reżim” prostactwa i drelichu. Nie ma mowy o wskrzeszeniu KIK-u. Jeteśmy zmuszeni do ukrywania swego inteligenckiego „pochodzenia” w obawie aby nie być wyśmiewanym z ambony przez zręczne podawanie przykładu brata Alberta czy też Matki Teresy. W tej pełnej nienawiści do wykształcenia „poradzie” ukrytej za bardzo nęcącą propozycją stoczenia się do roli „zdegenerowanego robola” przebija współczesna karykatura miłosierdzia serwowana przez potwornie niemiłosiernych niektórych dzisiejszych mnichów. Wypędzenie z kościoła świętych takich jak św. Augustyn, św. Ignacy Loyola czy św. Jadwiga Królowa, którzy nie przystają do tego jarmarcznego schematu powoduje że współczesny kościół katolicki staje się coraz bardziej ostoją prostactwa i nienawiści. Jeszcze na stronie internetowej ojców Jezuitów można znaleźć statystyki dotyczące profesorów, doktorów niestety w Mebourne panuje zasada czym gorszy tym wyższa pozycja. Czy my musimy to znosić ? Nie dziwi więc fakt że w naszych parafiach mamy atmosferę z czasów rewolucji kulturalnej czy też okresu bierutowskiego lub rządów Gubernatora Franka.

Druga refleksja dotyczy ataku ze strony prymitywnego darwinizmu reprezentowanego przez „oświeconego biologa” z Qxfordu. Jego książki sieją spustoszenie w głowach niektórych młodych ludzi jak również niektórych dorosłych pozbawionych podstawowego filozoficznego wykształcenia. Tym bardziej jesteśmy zaniepokojeni postawą niektórych kręgów kościoła katolickiego starających utrzymywać parafian na bardzo niskim poziomie rozwoju. To właśnie tego typu ludzie staną się bardzo dobrym „materiałem” do użycia w kolejnej „neo-proletariackiej” rewolucji tak jak to było w czasach rewolucji francuskiej czy rewolucji rosyjskiej. Toć to w pierwszym szeregu te kręgi „duchowieństwa” które chołubiły ten narybek rewolucyjny pójdą pod „nóż”. Warto przypomnieć tym którzy tak dobrze znają ewangelię że Chrystus zaczynał swe Boskie posłannictwo od dyskusji z uczonymi w piśmie a nie od walki o równość społeczną. Nie dziwi więc ogromna wrogość tychże środowisk do Instytutu Badań nad Rozumieniem który z  naukowego punktu widzenia jest w stanie przeciwstawić się infantylnym, nienaukowym i bluźnierczym argumentom „szkoły oksfordzkiej”. Badania nad rozumieniem dostarczają bardzo rzetelnych naukowych argumentów przeciwko tej współczesnej bardzo niebezpiecznej nienaukowej ideologii. Komu w kościele katolickim zależy na niszczeniu naukowego Instytutu który jako jeden z nielicznych jest w stanie dostarczyć naukowych danych demistyfikujących materialistyczną nienaukową ideologię?

Kolejna refleksja dotyczy zupełnego braku wsparcia dla tworzenia zrębów współczesnej kultury katolickiej a co za tym idzie również polskiej. Przygotowując kolejną wystawę dotyczącą rocznicy św. polskiej Królowej mamy prawo oczekiwać dużego wsparcia ze strony wszystkich organizacji mniejszości polskich. Kolejny nasz wysiłek ukazania jednego z największych twórców tak naszego narodu jak też naszej polskiej kultury napotyka na potworną wrogość tak księży jak też środowik związanych z tzw. „federacją”. Takiego wprost ataku nienawiści trudno sobie wyobrazić. Jest on sztucznie podsycany przez niektóre kręgi, uzurpujące sobie prawo „kontroli” wszystkich naszych poczynań. Wystawa którą organizujemy jest pretekstem do ukazywania ogromnie znaczącej roli naszej św. Królowej w tworzeniu polskiego narodu i państwa jak również chrześcijańskiej Europy. Taka postawa członków tzw. „polonii” wskazuje na bardzo antypolskie nastawienie wielu tych tzw. „patriotów”. Cieszy jednak fakt że w kręgu australijskiego establiszmentu coraz częściej Polska kojarzona jest z Ojczyzną św. Jadwigi Królowej, Łukasiewicza, Matejki czy krajem katedry wawelskiej.

Ostatnia sprawa to sprawa zupełnego braku poczucia odpowiedzialności za sprawy kultury narodu. Zadziwia zupełny brak wspierania twórców kultury przez kolekcjonowanie dzieł sztuki. Przecież zakup dzieła sztuki jest jedną z najlepszych inwestycji. Ponadto oprócz czysto materialnych korzyści powoduje ogromne duchowe ubogacenie. Wiemy jak bardzo wrogo do tego typu zamiłowania odnoszą się niektórzy lewacko nastawienie ojcowie duchowni. A to przecież dzięki kolekcjom Czartoryskich czy Pusłowskich dzisiejsza Polska może poszczycić się zbiorem znaczących dzieł sztuki nie musząc udawać przed zachodnimi sąsiadami że nie jesteśmy tak barbarzyńscy jak to oni chcą nas widzieć. Tak, dzieło sztuki chroni przed zupełnym zezwierzęceniem gdyż tylko człowiek jest w stanie kontemplować piękno, piękno które nie stanowi żadnej wartości użytkowej. Tak więc kolejne pokolenia tzw. polskich parafii pozostawiają po sobie pustkę i beznadziejność. Zwracamy się do tych z mniejszości polskich którzy rozumieją naszą walkę o dobro naszego narodu o wspomaganie przetrwania dzieł sztuki przez gromadzenie kolekcji na miarę własnych możliwości.  

 

Home

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142, Australia