QJF odwołuje się do tradycji, gdzie sztuka wizualna i naukowe poszukiwania były ściśle związane. QJF Art&Science Gallery która stanowi organizacyjną część QJF powstała jako rezultat badań nad zastosowaniem podejścia z badań nad rozumienie obrazów do opracowania estetycznej oceny obrazów. Te badania są prowadzone w ramach Queen Jadwiga Research Institute of Understanding i w ramach artystyczno-naukowych poszukiwań wizualnych penetracji mikro-makro świata QJF Art&Science Gallery. Prace tworzone w ramach programu QJF Art&Science Gallery przedmiotem badań Queen Jadwiga Research Institute of Understanding.

 

Celem QJF Art & Science Gallery jest promować dzieła inspiracja których jest zakorzeniona w Chrześcijańskich wartościach.

Galeria funkcjonuje w oparciu o artystyczny program składający się z trzech bloków tematycznych:

 

1. Arcydzieła jako wizualne metafory

artystyczna interpretacja najlepszych artystycznych osiągnięć umieszczona jest w kontekście znaków naszego ziemskiego bytowania

2. Dzieła sztuki jako wynik systematycznych formalnych poszukiwań

dzieła tworzone w procesie formalnych poszukiwań zastanych wzorów jak również możliwych kombinacji wizualnych cech obrazowych

3. Piękno naukowych wizualnych resultatów naszego rozszerzonego pola percepcyjnego

źródłem estetycznych inspiracji może być nie tylko świat wymiaru naszej codziennej egzystencji ale również, z powodu poszerzenia skali naszej percepcji, mikro-makro świat.

 

GALERIA

 

WYSTAWY:

2003     2007     2009

 

Lista projektów z Art&Science Gallery

1.      Naukowy Pejzaz: Artystyczna wizualizacja oparta na poszerzonym polu wizualnym naukowych odkryc

  1. Nowa Metoda Estetycznej Oceny Obrazu (przy współpracy z Queen Jadwiga Research Institute of Understanding)
  2. Artystyczna ilustracja w oparciu o iluminowane manuskrypty: album “Queen Jadwiga” (przy wspolpracy z Queen Jadwiga Research Institute of Understanding)
  3. Prezentacja nowej sztuki wizualnej z QJF Art & Science Gallery

 

 

 

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation