image001            image002

QJF ART&SG

Description: Description: C:\00000000000000000000000_NOWE_WWW\loogo_NEW_DESIGN\00000A17.jpg

 

Galeria Sztuki i Nauki QJF

 

WYSTAWY

Description: C:\Users\MZLES\Documents\EXHIB_0.jpg

 

2003

Description: C:\Users\MZLES\Documents\EXHIB_3.jpg

 

2007

Description: C:\Users\MZLES\Documents\EXHIB_2.jpg

 

2009

Description: C:\Users\MZLES\Documents\EXHIB_1.jpg

 

 

 

 

 Galeria Sztuki i Nauki QJF 

 

GALLERY

 

 HISTORIA ART&SCIENCE GALLERY

 

QJF odwołuje się do tradycji, gdzie sztuka wizualna i naukowe poszukiwania były ściśle związane. QJF Art&Science Gallery która stanowi organizacyjną część QJF powstała jako rezultat badań nad zastosowaniem podejścia z badań nad rozumienie obrazów do opracowania estetycznej oceny obrazów. Te badania są prowadzone w ramach Queen Jadwiga Research Institute of Understanding i w ramach artystyczno-naukowych poszukiwań wizualnych penetracji mikro-makro świata QJF Art&Science Gallery. Prace tworzone w ramach programu QJF Art&Science Gallery są przedmiotem badań Queen Jadwiga Research Institute of Understanding.

 

Celem QJF Art & Science Gallery jest promować dzieła inspiracja których jest zakorzeniona w Chrześcijańskich wartościach.

 

Galeria funkcjonuje w oparciu o artystyczny program składający się z trzech bloków tematycznych:

 

1.      Arcydzieła jako wizualne metafory

Artystyczna interpretacja najlepszych artystycznych osiągnięć umieszczona jest w kontekście znaków naszego ziemskiego bytowania.

 

2.      Dzieła sztuki jako wynik systematycznych formalnych poszukiwań

Dzieła tworzone w procesie formalnych poszukiwań zastanych wzorów jak również możliwych kombinacji wizualnych cech obrazowych.

 

3.      Piękno naukowych wizualnych resultatów naszego rozszerzonego pola percepcyjnego

Źródłem estetycznych inspiracji może być nie tylko świat wymiaru naszej codziennej egzystencji ale również, z powodu poszerzenia skali naszej percepcji, mikro-makro świat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated: 20 July 2020

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

 

Lista projektów realizowanych w ramach Galerii Sztuki i Nauki QJF

 

·         Naukowy Pejzaż: Artystyczna Wizualizacja Oparta na Poszerzonym Polu Wizualnym Naukowych Odkryć

 

·         Nowa Metoda Estetycznej Oceny Obrazu

 

·         Artystyczna ilustracja w oparciu o iluminowane manuskrypty: album “Queen Jadwiga”

 

·         Prezentacja nowej sztuki wizualnej z QJF Art & Science Gallery