8 CZERWCA 
SWIETO SW. JADWIGI KROLOWEJ

Kolekcja Minerałów „Strzeleckiego”

 

1.    Kolekcja Minerałów „Strzeleckiego”

2.     System Rozumienia Form Mineralnych ‘Domeyko’

3.     Komitet Doradczy

4.    Ołtarz sw. Jadwigi Królowej

5.    Archiwum 1

6.    Archiwum 2

 

Paweł Edmund Strzelecki                               Ignacy Domeyko, fotografia

Paweł Edmund Strzelecki                     Ignacy Domeyko

  • Paweł Edmund Strzelecki urodził się w Głuszynie w rodzinie zubożałego szlachcica herbu Oksza. Studiował geografię i geologię w Heidelbergu i Edynburgu. Na wschodzie kraju przez kilka lat zarządzał wielkimi majątkami księcia Franciszka Sapiehy i po śmierci Franciszka Sapiehy otrzymał wielki majątek, który pozwolił mu na późniejsze wieloletnie podróże. W 1834 wyruszył z Liverpoolu w 9-letnią podróż w trakcie której  prowadził wielotematyczne badania przyrodnicze w Ameryce Północnej (Appalachy, Floryda, Meksyk), (Argentyna, Peru, Ekwador Brazylia, Urugwaj, I w latach 1839-1843 prowadzil badania w Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii. Podczas pobytu w Australii miedzy innymi zbadał najwyższe pasmo górskie tego kontynentu – Wielkie Góry Wododziałowe, i po  po południowo-wschodniej stronie gór odkrył krainę, Gippsland. Strzelecki opracował też szczegółową i pierwszą dokładną mapę geologiczną Nowej Południowej Walii i Tasmanii. W 1843 powrócił do Europy, a dwa lata później wydał w Londynie pierwszą naukową książkę o Australii: "Fizyczny opis Nowej Południowej Walii i Ziemi van Diemena". Był członkiem The Royal Society of London (od 1853). Jako zasłużony podróżnik i odkrywca został uhonorowany wysokimi odznaczeniami min. w 1869 Królowa Wiktoria nadaje mu tytuł Rycerza Orderu św. Michała i św. Jerzego.

 

  • Ignacy Domeyko pochodził z rodziny ziemiańskiej Domeyków herbu Dangiel. W latach 1816-1822 Domeyko studiował na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Uniwersytetu Wileńskiego. Po krótkiej i nieudanej kampanii litewskiej zaczęło się dla Domeyki życie wygnańca. Na emigracji Domeyko nie zaniedbywał swoich zainteresowaniach naukowych. W początkach 1837 Domeyko kończy studia górnicze i podejmuje pracę w Alzacji, gdzie poszukuje złóż rud żelaza dla mającej powstać huty. W tym czasie otrzymuje propozycję propozycję objęcia stanowiska wykładowcy chemii i mineralogii w Coquimbo, w północnym Chile.  Do jego obowiązków należało prowadzenie wykładów wstępnych z fizyki i chemii, a następnie wykładów z głównych przedmiotów: mineralogii i metalurgii. Jednocześnie wykonywał też analizy chemiczne zebranych przez siebie i nadesłanych przez właścicieli kopalń próbek kruszców. Praca ta wkrótce zaczęła przynosić owoce. Domeyko zyskał uznanie władz, czego dowodem było mianowanie go sędzią górniczym. Przebywając w Santiago Domeyko objął stanowisko profesora chemii na uniwersytecie w Santiago prowadząc wykłady z chemii, fizyki i mineralogii. W 1848 kongres chilijski przyznał mu obywatelstwo chilijskie. Z pracą badawczą i dydaktyczną łączyło się opracowywanie podręczników. Najważniejsze z nich, to Tratado de ensayes … (Traktat o probiernictwie) oraz podręcznik mineralogii, z rozszerzonymi informacjami o minerałach Chile: Elementos de mineralogia o del conocimiento de las especies minerale en jeneral i en particular de las de Chile. Znalazły się w nim także nowe minerały, po raz pierwszy opisane przez Domeykę. M.in. arketyt, amiolit i domeykit. Zbiory zgromadzone przez niego na uniwersytecie w Santiago liczyły ponad 4000. Z Chile wysyłał do Polski zbiory minerałów. W 1884 sędziwy uczony decyduje się na podróż do kraju i na Litwie przebywau zięcia i córki w Zyburtowszczyźnie. Zmarł w Chile w 1889 roku. Ignacy Domeyko pozostawił po sobie bogaty dorobek naukowy w wielu dziedzinach. Prace swe ogłaszał w rocznikach uniwersyteckich w Santiago i pismach specjalistycznych. Opublikował też dwa duże dzieła na temat zasobów naturalnych w Chile, a także Peru, Boliwii i Argentynie.

 

 

 

Home

 

Copyright the Queen Jadwiga Foundation

Adres:

The Queen Jadwiga Foundation

P.O. Box 654, Toorak, VIC 3142, Australia